โครงการจัดแสดงผลงาน ทางวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชี [อ่าน 450]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
โครงการจัดแสดงผลงาน ทางวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=440
วันที่ : 
7/02/2561  เวลา : 03:53:30 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์