----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ด้วยรูปแบบ สะเต็มศึกษา วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ วิทย
 
หัวข้อ :  
โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ด้วยรูปแบบ สะเต็มศึกษา วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ วิทย
รายละเอียด :  
โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ด้วยรูปแบบ สะเต็มศึกษา วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
วันที่ :  
8/05/2561 
เวลา :  
12:24:24 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
128 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Mv6sH9ITue122428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kAWUJaBTue122433.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-HtUV3eeTue122438.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Iy0OjQvTue122443.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jCXvp3DTue122447.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-DO1Wc1fTue122452.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-sEjZSotTue122457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-DPTulJnTue122502.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-7q0turwTue122507.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-LcdqAryTue122511.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-GLQAZFGTue122712.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-IYaxjVlTue122716.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-i5M6GtFTue122721.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kTfa9y6Tue122726.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-nMdP4fVTue122731.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-XCwOTlOTue122735.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-aRdDT0zTue122740.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-oJGxqZFTue122745.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-3hdM7EQTue122749.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-sfDVzP2Tue122754.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Z8tHV70Tue123203.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Qqfms6WTue123208.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-EoggWIwTue123213.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-D71i90NTue123218.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-q34Ax1oTue123222.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-haq4UT6Tue123227.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-ib3SOkrTue123232.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-FBFOkfmTue123237.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-9LB9Uz8Tue123242.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-wcdHABfTue123246.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-6eL4MNATue123543.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-GEGXjWVTue123547.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-zxV6N1qTue123552.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-V7D8UyVTue123557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-1cdvzMyTue123602.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-pAWOLaoTue123606.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-DyKD6zXTue123611.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-w4nlEarTue123616.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-nC0FpcDTue123621.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-EE1Rx9VTue123626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-GmB7oPTTue123840.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-TuOW6weTue123845.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-zGRZeqXTue123850.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-fDRYWmJTue123854.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-c3HUngYTue123859.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-UbXKkdNTue123904.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-4olaChITue123909.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-zlFIG8YTue123913.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-vQN3YrMTue123918.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-lBHY8CsTue123923.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-MkSValcTue124324.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-PmR9loNTue124329.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-IK7ODxaTue124334.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-BefO7rzTue124339.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-yp2JOeUTue124344.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-m7gJgjuTue124348.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-vSzLEPtTue124353.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-aAPqWcsTue124358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jXp3tQ1Tue124403.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-dLzw0wGTue124408.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kZANIh6Tue124552.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kqgOXCzTue124557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-1VkU8SwTue124602.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-1TrAo9iTue124607.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-vuXtrHXTue124612.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-mLHphhsTue124616.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-8LsCeGtTue124621.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-go419pZTue124626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-r2ovFENTue124631.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-vgDr1TmTue124635.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-olbq4LVTue124805.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-T8bMVOaTue124809.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-xgvp945Tue124814.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jVD3QC5Tue124819.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-NHvwyVXTue124824.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-K9lSoXKTue124828.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-0lE8QX6Tue124833.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-eelAt02Tue124838.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-K4kCBtYTue124843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-HMaxwv4Tue124848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-XEktw4OTue125131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-ugmalMLTue125136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-thhQQpyTue125141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-hwocfmFTue125146.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-9PFJ0rNTue125151.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Z9sBEJpTue125156.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jG8UEP6Tue125200.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-qus8wn5Tue125205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-28XI9UETue125210.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-KeguSA4Tue125215.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-GqRxJ8PTue125500.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-2OzzOvTTue125505.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-slBqfnXTue125509.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-AOHEehsTue24933.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Xh8VNHdTue24937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-PefYFdqTue24942.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-UBcQUQHTue24947.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-6bgzihfTue24952.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kxvLT3yTue24956.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-FnGR6utTue25001.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-0D5Z0MkTue25006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-BEOcgBDTue25011.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-J3Yvni8Tue25015.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-aKLRAj9Tue25128.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-u27pjYXTue25133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-iS1p3buTue25138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-6tdx8exTue25142.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-dTVPUjCTue25147.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-9XIQR6OTue25152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-8irP37CTue25157.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-U9w6YRqTue25202.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-zImZRtWTue25206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-w0yb0ZLTue25211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jHrPakWTue25406.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-aPQMdmnTue25411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Bf97WYsTue25416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-qQGm6MaTue25421.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-gpGt84CTue25426.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-S0OqMopTue25430.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-LqlMOGkTue25435.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-LctPj5MTue25440.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-G2fDWgtTue25445.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-unUVmp9Tue25450.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-qWcSiLvTue25713.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-EvRwG9rTue25718.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-nOALOpFTue25723.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-ar7iX3fTue25728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-7ayDw2nTue25733.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-vqlOpEFTue25738.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-EVn1sgRTue25742.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Yr4mjpaTue25747.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Ie47JCdTue25752.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jESjQLaTue25757.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-rn4S7E0Tue25856.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-KZ3O2eQTue25901.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-rYCyIxaTue25906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Gf2XXoRTue25910.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-9gv9usOTue25915.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-ooosFXnTue25920.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-D3fyXsXTue25925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-Bb7NIvrTue25930.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-8EshpIVTue25935.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-6x0yHHHTue25940.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-KCA40rsTue30100.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-8p9KiSPTue30105.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-he2cL1xTue30109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-kSwDhQNTue30114.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-sCZDJdlTue30119.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-jAZllP4Tue30124.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-xoyvuA3Tue30129.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-gFbNo7jTue30133.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-8EXrobrTue30138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-FiUA70oTue30143.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-51HLYKyTue30221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-5CKwhXATue30225.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-DZ6cSXXTue30230.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 08-05-2018-4sqPPdJTue30235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater