----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ประจำปี 2561
 
หัวข้อ :  
รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ประจำปี 2561
รายละเอียด :  
รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ประจำปี 2561
วันที่ :  
25/04/2561 
เวลา :  
02:55:34 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
207 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-HfHoJw2Wed25537.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-eg0d0M7Wed25542.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-KI0HmJTWed25547.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-MkcZZyDWed25552.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-L98dXJqWed25557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-B6IgQKQWed25602.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-xAXgw01Wed25606.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-iTpJanyWed25611.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-23xhlIfWed25616.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-WV3t9U2Wed25621.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-jgrXsKfWed25757.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-G4aYErGWed25802.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-do6KMoOWed25807.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-WTvm0oXWed25812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-saiDTwJWed25817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-XV8B6FTWed25821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-VpS3LLWWed25826.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-P4PaHV1Wed25831.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-4lR9oQAWed25836.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-miBS1PeWed25841.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-3yeDsxZWed30003.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-WqLngCxWed30008.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Df6w48EWed30013.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-qNPIZ0RWed30018.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-iVLVXtWWed30022.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-oujPOZ9Wed30027.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-mQ220VEWed30032.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-PPS37fLWed30037.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Xq1FcgzWed30042.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-4SWtsLNWed30046.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-SZjmyXzWed30153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-CZB5iAOWed30157.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-WROatpvWed30202.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-LPF1CZgWed30207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-VyFOXwHWed30212.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-NQLyBpaWed30217.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-cleGklGWed30221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-RT4kKE9Wed30226.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-p3yYfrcWed30231.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-EJl8BjxWed30236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-1vRkOEXWed30342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-VF7XEUPWed30347.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-T6UW251Wed30352.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-MzODDjfWed30357.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-DXMvEPDWed30402.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-XtB9U16Wed30406.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-KU05quhWed30411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Pe2m4yKWed30416.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-yo338quWed30421.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-GN4SVFAWed30426.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-1H0NrBGWed30610.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-4ZUp4kmWed30615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-p55fG8JWed30620.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-tgZQOkIWed30625.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-PnbpHMLWed30629.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-FKP4PB9Wed30634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-tF2pRIZWed30639.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Ier0aTDWed30644.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-r68ZXnsWed30649.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-mGRlYSXWed30654.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-0BzDBxFWed30754.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-BfHxDCVWed30759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-eNniQ0MWed30804.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-BN2s4dTWed30809.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-mMHLjj0Wed30814.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Ktrg96PWed30818.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-hapJWlNWed30823.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-zaUJCdVWed30828.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-H0TrVpzWed30833.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-CVUfh2gWed30837.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-fwyQtkjWed30932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-6gbMQsaWed30937.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-TKIQSUAWed30942.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-5izrZx3Wed30947.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-0f4FpkjWed30952.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-PYBZLRHWed30956.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-T5WOFJVWed31001.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-fP1pea4Wed31006.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-tq8xk6JWed31011.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-5Tgt0g3Wed31016.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-G3h9gSwWed31051.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-hYsmSrBWed31056.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-Hu8OLCyWed31101.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-EFi5QHjWed31105.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2018-t4DFCZXWed31110.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater