----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วม งานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลั
 
หัวข้อ :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วม งานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลั
รายละเอียด :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วม งานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วันที่ :  
18/01/2561 
เวลา :  
10:01:32 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
198 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-97amoAwThu100136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-1Ol4Ze7Thu100141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-NHdIelUThu100145.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-XojJF4nThu100150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-OJRmXQFThu100155.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-zQslsqHThu100200.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-Jbn1DM4Thu100205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-0Uu6UepThu100209.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-e2Z6iI5Thu100214.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-ihXZM4VThu100219.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-lguz2ZSThu101247.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-dWuraF3Thu101252.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-Zj860lEThu101257.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-wvwUtY6Thu101302.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-11FkfiFThu101307.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-kI7i6J3Thu101312.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-OSakmyxThu101316.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-2RmixXhThu101321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-3zGCIDEThu101326.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-T6GVJQmThu101331.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-J5YKvP8Thu101528.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-4Dyhvi3Thu101533.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-XfNV7KiThu101537.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-iMjeCm6Thu101542.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-N1qGkXWThu101547.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-emhhtKOThu101552.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-P5u2agmThu101557.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-sXeefWqThu101602.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-6Jyk7BiThu101607.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-LE95G6ZThu101612.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-cL1NhhXThu102400.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-5hANmiHThu102404.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-czNygNCThu102409.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-gzNNqE8Thu102414.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-bjRWAyCThu102419.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-JC2nPJxThu102424.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-BsJjii6Thu102429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-lafijbQThu102434.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-btRHJ08Thu102438.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-B8rY87PThu102443.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-hx9x0wBThu102621.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-Fweli3pThu102626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-7tP9hLAThu102631.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-m3BnxX7Thu102636.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-EWF157pThu102641.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-74KRcb4Thu102646.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-DoVqNSLThu102651.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-09UedpYThu102656.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-1Fh1g7uThu102701.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-soxGbUTThu102706.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-B62hcuFThu102856.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-mFaPXb6Thu102901.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-rUDzwz5Thu102906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-1DDvVkRThu102911.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-MwbbQW1Thu102916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-eNaKhnSThu102921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-y1PVOF5Thu102926.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-BknIGeVThu102931.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-74Qik4aThu102936.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-dapObZaThu102941.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-NQAXfVdThu105030.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-3xHS2VpThu105034.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-QemUSW6Thu105039.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-iTLQwSlThu105044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-lDteJ8ZThu105049.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-tQs9twxThu105053.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-x1dmF2CThu105058.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-YiTGNUWThu105103.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-8qK9x4xThu105108.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-Vgf1QbnThu105113.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-2gP83mSThu112042.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-RcfYmVMThu112047.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-jSX5hcWThu112052.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-TJJNbCDThu112057.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-KxxH3eJThu112101.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-LY67kiOThu112106.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-mmi75KVThu112111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-LHAAhZXThu112115.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-UH7pfGhThu112120.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-R7Js4YXThu112125.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-DSiRHi3Thu114927.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-hNsz1pZThu114932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-PsoYussThu114937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-VwpG59WThu114942.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-JDLlXyDThu114947.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-zTsCabtThu114951.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-S7iXlzEThu114956.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-QgnBIMEThu115001.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-ql1fgpVThu115006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-4OiD4wnThu115011.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-plmg94AThu115412.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-01-2018-PHD7KDwThu115417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater